łść

Chillery

Agregat chłodniczy (chiller) jest podzespołem, który służy do chłodzenia wody. Jeśli woda jest schłodzona temperatury niższej od 0 ºC, to często jest stosowana mieszanina woda/glikol jako ochrona przed zamarzaniem. Schłodzona woda jest pompowa z chillera do wymiennika cieplnego woda/powietrze lub woda/woda, gdzie może służyć odpowiednio do chłodzenia powietrza lub wody.

Kiedy woda przepłynie przez wymiennik ciepła jest zawracana z powrotem do chillera, gdzie jest ponownie schładzana. Chillery są często stosowane w budownictwie do chłodzenia powietrza i usuwania nadmiaru wilgoci w powietrzu. Woda nie jest toksyczna i dlatego jest wygodna do stosowania do cyrkulacji w różnych wymiennikach ciepła stosowanych w budownictwie.

Chillery wykonywane są w wersjach:

- z pompą ciepła,
- o podwyższonej wydajności energetycznej (klasa A)
- o obniżonym poziomie
- wykonania specjalne dla instalacji przemysłowych pracujących w trudnych warunkach temperaturowych lub agresywnego powietrza, w tym również bezciśnieniowe

P.H.U.P Klimar Marek Kubasiak
Ulica Garbarska 2
34-300 Żywiec
Tel. / Fax: (33) 861 13 58
Biuro: 604 295 665